Cursuri disponibile

Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin Persoanelor Fizice si Juridice, precum si atributiile unor Autoritati ale Administratiei Publice, Institutii si Organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in Ordonanta de Urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.

Obiectivul principal al acestui curs: “TOATE ACCIDENTELE POT FI PREVENITE”